Wat doen we?

Omdat elke persoon recht heeft op een leven in vrede, vrijheid, veiligheid en menswaardigheid stelt de vereniging zich tot doel initiatieven te nemen en te ondersteunen die bijdragen tot het verlenen van bescherming, het bevorderen van participatie en emancipatie in de ruimste zin van het woord en het bijdragen aan een toekomstperspectief voor de vluchtelingen, in de ruime zin van het woord, van wie het leven, integriteit of vrijheid wordt bedreigd en die nood heeft aan bescherming.