Benefietconcert

Op 26 februari 2022 om 20.00u organiseren wij opnieuw een benefietconcert in de kapel van het Scheppersinstituut, Cooppallaan 128 in Wetteren.

Wij dragen ons concert “Sous le ciel” op aan Mich De Wilde, een van de stichters en grote bezieler van onze werkgroep, die een jaar geleden totaal onverwacht en veel te vroeg is heengegaan.

Op het programma staan het blokfluitensemble Collegium Musicum o.l.v. Joris Van Goethem en een delegatie van het Amka Gospelkoor.

Omwille van de coronamaatregelen zijn de plaatsen beperkt en is reserveren verplicht: hiverhoeven@hotmail.com of 09 368.06.16.

Van harte welkom !

In Memoriam: Mich De Wilde

Totaal onverwacht en veel te vroeg moesten we afscheid nemen van Mich De Wilde, één van de stichters en voortrekkers van onze Vluchtelingenwerkgroep.

Mich was enorm gedreven, steeds in de weer om mensen te helpen. Zijn niet aflatend idealisme, werklust, goed humeur en optimisme zullen ons altijd bijblijven. Hij was een organisator, een doener, een werker van het eerste tot het laatste uur. Maar hij nam ook de tijd om naar het verhaal van mensen te luisteren, hem moed in te spreken, maar ook om hen op hun verantwoordelijkheid te wijzen.

Wie zijn we?

Feitelijke vereniging sinds 1980.

VZW “Vluchtelingenwerkgroep Wetteren” sinds 2008 met ondernemingsnummer 897.693.329.

We hebben dit jaar een vaste kern van 5 en een algemene vergadering van 15 personen.

Ons adres is Oude Aardeweg 39A, 9230 Wetteren.

Wat doen we?

Omdat elke persoon recht heeft op een leven in vrede, vrijheid, veiligheid en menswaardigheid stelt de vereniging zich tot doel initiatieven te nemen en te ondersteunen die bijdragen tot het verlenen van bescherming, het bevorderen van participatie en emancipatie in de ruimste zin van het woord en het bijdragen aan een toekomstperspectief voor de vluchtelingen, in de ruime zin van het woord, van wie het leven, integriteit of vrijheid wordt bedreigd en die nood heeft aan bescherming.

Hoe helpen we?

We helpen vluchtelingen door hen:

mentaal te steunen

administratief bij te staan

te helpen zoeken naar onderdak

renteloze leningen te verschaffen

door de Wetteraars, vooral de schoolgaande jeugd, te sensibiliseren

Hoe kan u ons steunen?

Wil u graag steunen? Super!

Wegens het toenemend aantal asielzoekers die gedwongen worden om zonder enige vorm van financiële of huisvestingssteun hebben we vooral nood aan geld. Geld dat we terugvorderen bij degenen die een verblijfsvergunning ontvangen hebben en daardoor mogen werken.

Vergeet niet dat het grootste deel van deze mensen nooit papieren ontvangt en teruggestuurd worden waardoor wij moeilijk iets kunnen terugvorderen.

Een bijdrage, groot of klein, kan steeds op bankrekening nummer BE76 9799 7870 0295

Helpen als vrijwilliger

Wil u graag op de hoogte blijven van het vluchtelingen beleid en de toestand van de asielzoekers in Wetteren dan kan u aansluiten aan maandelijks naar de vergadering komen.

Wenst u mee te werken als “luisterend oor” van asielzoekers dan kan dit , er is grote nood aan. In overleg met de andere medewerkers kan gezocht worden naar een oplossing.

Wens u zich te verdiepen in asielprocedures en de mensen helpen in hun administratie of begeleiden in stappen neer de rechtbank of als tussenpersoon fungeren naar een advocaat of het OCMW. Ook daar is grote nood aan.

… zoals u ziet redenen genoeg om er bij te zijn.

Weetjes over vluchtelingen

Vluchtelingen zonder papieren:

Mogen in Belgie niet werken.

Hebben geen recht op steun van het OCMW.

Asielzoekers zonder papieren die van hun land van herkomst geen papieren krijgen moeten voor de belgische procedureregels wel papieren hebben om te bewijzen dat ze niet gewenst zijn in hun land.

Wanneer u meer informatie wenst over asielzoekers en hun problemen dan kan je terecht bij

www.vluchtelingenwerk.be

www.odice.be

www.orcasite.be

Contacteer ons

Heb je nog meer vragen over Vluchtelingenwerkgroep Wetteren?

Stuur gerust een mailtje naar hiverhoeven@hotmail.com

Created with
Mailchimp Freddie Badge

© 2020 Vluchtelingenwerkgroep Wetteren